dvd kurz spirálový managemant
Obsah DVD
1. ÚVOD
2. ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI
3. ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
4. TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
5. POSTOJ KE ZMĚNÁM
6. ROLE MANAŽERA
7. ZÁVĚR
Délka: 94 min

DVD kurz Spirálový management

Co Vám poznání a zavedení principů spirálového managementu přinese?

Naučíte se nespoléhat se na metody a nástroje, které mohly dobře fungovat v jiných firmách, ale které z různých důvodů nemusí být stejně efektivní u Vás. Zvyknete si spoléhat na vlastní síly, vlastní lidi, vlastní know-how a vlastní metody, které vycházejí z Vašich podmínek a úrovně rozvoje Vašich lidí a procesů, které se naučíte postupně zlepšovat směrem k tržní excelenci.

Přijetím a úspěšnou realizací principů spirálového managementu upravíte styl řízení vedoucích pracovníků, kdy se bude snižovat podíl řízení „zákaz-příkaz“ a bude přibývat lídrovských principů řízení. Tato změna bude mít pozitivní dopad do firemní kultury, protože dosáhnete vyšší angažovanosti Vašich zaměstnanců a zlepšení úrovně jejich spolupráce.

  • Zaměstnanci převezmou větší zodpovědnost za výsledky své práce, díky čemuž budou pracovat rychleji, efektivněji a kvalitněji.

  • Celý program Vám umožní nastartovat a realizovat dlouhodobý proces změn, vedoucích k dosažení vedoucí pozice na trhu (viz. reference).