Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog.

Kamil Košťál

Ředitel vzdělávání Kopčaj – Silma institutu. 23 praxe ve výrobních firmách, z toho 13 let na manažerských pozicích. Na počátku kariéry pracoval jako výrobní dispečer, nákupčí, obchodník, vedoucí pobočky, referent exportu. Posléze pracoval postupně jako ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí, pracovně-právními záležitostmi a řízením strategických změn.

Jako lektor a konzultant působí od roku 2007, od roku 2012 na plný úvazek. Jeho klíčovými tématy jsou strategický management (který vyučuje v rámci studia MBA), rozvoj firemní kultury (nositel know-how Spirálového managementu, vytvořeného Andrejem Kopčajem), realizace strategických změn a změnových projektů a nástrojů štíhlé výroby.

Pracovní praxe:

2009-2013 BORCAD cz, s.r.o., Personální a logistický ředitel
2007-2009 Z+M servis, spol. s r.o., Výkonný ředitel
1995-2007 BONATRANS Group a.s., Ředitel kvality, Manažer PR a komunikace, Manažer portfolia projektů (řízení strategických změn), Strategický a marketingový manažer, Referent marketingu a zahraničního obchodu
1993-1995 Alpha Computers, prodej hardware a software montáž PC, instalace sítí
1991-1993 Bastro a.s., výrobně-obchodní dispečer

 

Ing. Jaroslav Sedlák, MBA

Jaroslav SedlákZkušený lektor a manažer s dlouholetou praxi v oboru strategického managementu, personalistiky a projektového managementu. Praktické dlouholeté zkušenosti získal jako obchodní, nákupní, strategický a marketingový ředitel ve společnosti Bonatrans a.s. a dalších společnostech.

Jako lektor a konzultant na plný úvazek pracuje od roku 2011. Ve své lektorské a konzultační činnosti využívá nejen poznatků a dovedností z oblasti strategie, prodeje a nákupu, ale řízení lidských zdrojů a změnových projektů. Svým vysokým pracovním nasazením a prokazatelnou schopností zaujmout dokáže účastníkům kurzu předat cenné informace, zapojit je do realizovaných vzdělávacích aktivit, což vede k prokazatelným výsledkům.

Pracovní a poradenská praxe:

2011 -dosud OSVČ (lektor a konzultant)
2003-2009 člen předsednictva ACRI (Asociace českého železničního průmyslu-cca 50 firem, 32 tis. zaměstnanců
2010-2011 nákupní ředitel Borcads.r.o
2003-2009 nákupní ředitel Bonatrans a.s.
2002-2003 strategický a marketingový ředitel Bonatrans a.s.
2001-2002 pověřen výkonem funkce GŘ Bonatrans a.s., 1200 pracovníků
1994-2002 obchodní ředitel- Bonatrans a.s.
1990-1994 vedoucí obrobny Železniční dvojkolí, 250 pracovníků
1988 Železniční dvojkolí, technolog, mistr, vrchní mistr
1987 konstrukce, Viadrus ŽDB a.s.

 

Ing. Vilém Balcárek, MBA

Vilém BalcárekZkušenosti z oblasti strategického a krizového managementu získal působením ve společnostech ŽDB a.s., BonatransGroup a,s, a Vítkovicea.s, a to na různých ředitelských postech, včetně ředitele závodu. Člen představenstev a dozorčích rad několika firem.

Je odborník na oblast krizového managementu (finalista celostátní soutěže Manažer roku v roce 1996 právě za záchranu a rozvoj závodu). Zaměřuje se na strategické analýzy těch oblastí podniku, které mají zásadní vliv na fungování firmy (strategie, ekonomika, reporting, systém řízení). Jako lektor se zaměřuje na zvyšování výkonnosti procesů v podniku, strategie růstu a inovace v podniku. Účastníkům kurz předává své dlouholeté zkušenosti s restrukturalizací a řízením úspěšných firem.

Pracovní praxe:

2010 poradenská činnost
2006-2010 marketingový ředitel BonatransGroup a.s.
2002-2005 obchodní ředitel Bonatrans a.s.
2000-2001 výrobní ředitel a člen představenstva Vítkovice a.s.
1999-2000 ředitel Závodu Drátovny ŽDB a.s.
1997-1998 ředitel pro strategii ŽDB a.s.
2000-2001 předseda představenstva Agavit a.s.
1997-1999 člen Boardu pro vznik Joint-Venture 2 Bekaert ŽDB a.s.
1994-1995 předseda dozorčí rady ŽOS Nymburk a.s.
1993-1994 předseda dozorčí rady MČIF
1990-1996 ŽDB Bohumín, ředitel závodu železniční dvojkolí
1965–1990 ŽDB Bohumín, závod železniční dvojkolí