MANEX - Manažer excelence

MANEX - Manažer excelence

Největších úspěchů dosahují firmy a lidé, kteří jsou v některé oblasti excelentní. A největších úspěchů dosahují manažeři, kteří vědí, kam směřují a umí vybudovat tým angažovaných spolupracovníků. Jaké zákonitosti vedou k excelenci? Jak nastartovat a udržet v otáčkách spirálu trvalého růstu? Jak vybudovat angažovaný tým? Jak zajistit, aby lidé sami chtěli? Na tyto a další podnětné otázky naleznete odpovědi na semináři Manažer Excelence.

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří chtějí lépe pochopit vzájemné souvislosti mezi úrovní a angažovaností zaměstnanců a podnikovými výsledky.

Praktické přínosy pro Vás

 • Připomenete si hlavní principy, na kterých jsou založeny dynamicky rostoucí, úspěšné firmy
 • Uvědomíte si, jak úzce jsou tyto principy spojeny s úrovní manažerů a zaměstnanců a s prostředím, které je ve firmě vytvářeno
 • Naučíte se rozlišovat „správné“ a „nesprávné“ zaměstnance a vybírat a rozvíjet pouze ty správné
 • Připravíte si půdu pro to, abyste se mohli méně věnovat řešení operativních problémů a získali více času na důležitější, strategické záležitosti
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech

Obsah

 • Principy a zákonitosti zvyšování konkurenceschopnosti
 • Role manažera při vytváření podmínek pro úspěšné změny
 • Zvyšování angažovanosti zaměstnanců
 • Vytvoření nové firemní kultury, autonomie, přenesení odpovědnosti
 • Synergický růst, zvyšování efektivity spolupráce
 • Dlouhodobá výkonnost, zkracování času zlepšování
 • Efektivita změn

Účastníci semináře obdrží zdarma výukové DVD Spirálový management, na kterém si budou moci prezentované a probírané principy kdykoliv připomenout. Program bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

7 260 Kč s DPH

Termín kurzu: dle domluvy

Lektor

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Zkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.

Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

Více informací o našem školícím centru najdete na našem webu silma.cz