Efektivní realizace firemních změn

Efektivní realizace firemních změn

Zahájeny desítky změn, ale minimum z nich dotaženo do úspěšného konce. Všechny změny řídí ředitel nebo management, zaměstnanci jsou pasivní. Každý člověk řeší změnu jinak, po svém. Příliš složitá nebo naopak vůbec žádná dokumentace a postupy, minimální informovanost o stavu a výsledcích zaváděných změn. To jsou typické bolesti firem, souhrnně nazvané jako „realizační impotence“. Pokud hledáte ověřené, jednoduché a inspirativní postupy, zahrnující i způsob jejich zavedení ve Vaší firmě, tento seminář Vám rozhodně pomůže.

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří chtějí zvýšit efektivitu realizace firemních změn.

Praktické přínosy pro Vás

 • Dozvíte se jak nastavit správné podmínky pro zavedení projektového řízení ve firmě
 • Budete umět připravit metodiky/standardy zajišťující, že všichni budou pracovat se stejnými podklady
 • Zvýšíte úspěšnost změn správným nastavením cílů (pochopit rozdíl mezi očekáváním a cílem)
 • Nastavíte si ukazatele, umožňující změřit úspěšné vyhodnocení dosažení cílů změn
 • Získáte řadu nástrojů a pomůcek, které Vám pomohou jednodušeji zvládat změny
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech

Obsah

 • Co to je změna, typy změn a různé přístup k jejich řešení (projekty, task management system …)
 • Řízení změn ve firmě – odpovědnosti, metodiky, rozvoj know-how, prezentace
 • Příprava a zadání projektu změny, projektové listy, kritéria úspěšnosti
 • Harmonogram realizace změny, WBS
 • Sestavování řešitelských týmů, řízení kapacit
 • Řízení projektových prací
 • Efektivní realizace týmových schůzek
 • Vyhodnocení a uzavření projektu, úspěšné převedení do standardu
 • V jakém prostředí budou změny realizovány úspěšně a v jakém ne
 • Postup zavádění řízení změn ve firmě
 • Dobré i špatné zkušenosti z řízení změn
 • Příklady k procvičení jednotlivých bodů

Program je postaven na zjednodušené verzi projektového řízení, upravené tak, aby ji uměli používat jak manažeři, tak operátoři ve výrobě. Bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

7 260 Kč s DPH

Termín kurzu: dle domluvy

Lektor

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Zkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.

Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

Více informací o našem školícím centru najdete na našem webu silma.cz