Strategický management

Strategický management

Nejlepšími sportovci nejsou ti, kteří neustále usilovně trénují, ale ti, kteří znají své silné a slabé stránky, mají jasné cíle a efektivní tréninkový plán pro jejich dosažení, kteří cyklicky střídají trénink s odpočinkem, a kteří na základě pravidelné zpětné vazby systematicky upravují svůj tréninkový plán. V úspěšných firmách platí podobné principy. Proto je s podivem, jak málo firem se systematicky věnuje své budoucnosti a budování a posilování svých konkurenčních výhod. Dřou, aniž by věděly proč, a aniž by to mělo požadovaný efekt. Pokud chcete tento bludný kruh rozseknout, přijďte se inspirovat na náš seminář postavený na inspirativních praktických příkladech.

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří si chtějí udělat jasno v dlouhodobém směrování firmy, kteří hledají jak se odlišit od konkurence, jak strategii prakticky implementovat a zlepšovat tím svou konkurenceschopnost a dlouhodobé ekonomické výsledky

Praktické přínosy pro Vás

 • Zjistíte, proč je důležité mít jasno v dlouhodobých cílech firmy.
 • Poznáte, jak se odlišují tyto firmy od firem, které toto nedělají.
 • Vyzkoušíte si ověřené přístupy k firemní strategii.
 • Zmapujete si, nakolik se odlišujete od Vaší konkurence.
 • Vyzkoušíte si, jak tohle odlišení postupně vytvářet.
 • Naučíte se připravit program změn vedoucích k realizaci Vaší strategie.
 • Budete umět vytvořit prostředí, které efektivní realizaci napomůže.
 • Dozvíte se, kdy a jak zapojit do vytváření a realizace strategie zaměstnance.
 • Zjistíte, co Vám přinese jejich angažovanost/neangažovanost.
 • Získáte praktické tipy, jak vše výše uvedené využít pro dosažení dlouhodobé prosperity.
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech.

Obsah

 • Co řešit/neřešit ve strategii, vazba mezi strategií a výkonností
 • Různé přístupy ke strategii (klasický strategický management, modré oceány, balanced scorecards, modely excelence, štíhlé filozofie apod.)
 • Tvorba scénářů budoucího vývoje
 • Jak definovat strategické cíle pro jednotlivé procesy
 • Ekonomický přínos strategie na různých úrovních řízení
 • Efektivní realizace firemní strategie
 • Zapojení zaměstnanců
 • Příklady z úspěšných firem

Program bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

7 260 Kč s DPH

Termín kurzu: dle domluvy

Lektor

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Zkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.

Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

Více informací o našem školícím centru najdete na našem webu silma.cz